Sådan arbejder du med planer

Når man skal igang med at lægge sit undervisningsmateriale ind i Itslearning, skal man altid starte med at arbejde i Planer og ikke i ressourcefunktionen, fordi indhold i ressourcer bliver ikke kopieret med når man kopiere et emne hvis ikke det er sat op i et emne i planer.

Herunder ser du først en kort video der introducere dig for hvordan du skal arbejde med Planer efterfulgt af vejledning til hvordan du arbejder med Planer:

1. Planer indeholder "emner". Man starter med at trykke på "tilføj emne".

2. Du skal nu angive et navn på dit emne. Et emne vil på din uddannelse være et undervisningsemne under dit modul.

3. Her kan du se din angivelse af navn på "emne". Du kan også skifte farven på prikken til venstre fra navnet på emnet, ved at trykke på prikken. Dette giver dig en farve-palette hvor du kan vælge en ny farve.

4. Her fremgår et beskrivelsesfelt. Dette felt åbner op for Rich Tekst Editoren i Itslearning, hvor du kan indsætte tekst, lyd, billede og video. Se mere her.
Hvis dette felt forbliver tomt, så vil det ikke være synligt for de studerende.

5. Under hvert "emne" skal du nu angive "plan- (er)", dvs. de undervisningsgange der hører til et emne.

6. Du skal nu navngive din plan. Tryk på feltet og du får mulighed for at skrive.

Vi anbefaler man bruger generiske betegnelsee for kolonne 1 i planer. På den måde vil du undgå for meget spildarbejde hvis du vil genbruge dine planer ved at kopiere dem over i et nyt rum. Fx navngive dem som: dag 1, dag 2, dag 3 eller undervisningsgang 1, undervisningsgang 2 etc, og ikke mandag, tirsdag, onsdag – fordi logikken mandag, tirsdag, onsdag højst sansynligt ikke vil være logikken i det nye rum.

7. Tryk her så du kan koble planen til kalenderen i TimeEdit.

8. Vælg 'begivenhed' for at koble din plan på en kalenderbegivenhed i TimeEdit.

9. Tryk herefter på kalenderen efter tekstfeltet.

Vær opmærksom på at der kan være flere begivenheder med forskellig tidsrum på samme dag. Du skal derfor under begivenheder vælge den korrekte tidsrum under samme begivenhed.

Vælger du ikke den korrekte tidsrum i begivenheden, vælger itslearning dem alle og andre undervisere der forsøger at koble begivenheder fra samme dag med i FORSKELLIG tidsrum, vil opdage at begivenheden allerede er i brug.

Der åbnes nu en kalender. Her kan du genkende de dage hvor der er planlagt undervisning i TimeEdit, ved at de har en grøn baggrund.

Dato SKAL altid kobles op på de “begivenheder” der kommer fra TimeEdit. Dette for at sikre at skemaændringer i Timeedit også tages med over i Itslearning.

Hvis du ikke gør det, vil de studerende ikke kunne tilgå din undervisningsaktivitet (plan) fra deres itslearning kalender. Feltet begivenhed giver dig adgang til de begivenheder der kommer fra TimeEdit  eller de aktiviteter du selv har oprettet direkte i itslearnings kalender.

Vi har observeret, at nogle af jer, bruger Dato eller Dato og klokkeslet til at sætte datoer ind i jeres planer- det er forkert. Bruger du dem, vil datoen kun fremgå af planen og ikke kalenderen. Derfor er det helt vildt vigtigt, at du går ind i dit rum og tjekker at datoen er sat via Begivenhed (se billedet herunder:)

 

10. Angiv beskrivelse for din undervisningsgang. Igen her åbner Rich Tekst Editoren i Itslearning hvis du trykker på blyanten, se mere her for hvilke muligheder editoren giver.

11. Her tilføjer du ressourcer og aktiviteter i én kolonne. Se her for hvilke muligheder du har.

Herunder kan du se et eksempel på en udfyldt plan: